Trendrummet, Gällstad

Du hittar en del av mina Chalkpaintings hos Trendrummet, Ulricehamnsvägen 5, Gällstad
www.trendrummet.se
Facebook - Trendrummet
Instagram - Loppisverkstan